Waarom je een leuke avond niet moet laten afhangen van het wel of niet scoren
Ga dansen, ga plezier maken.